БРАСЛЕТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН

8541

8541

8541

Цена: 399000 сум.

Узнать больше...

8541

  Ушбу маҳсулот тозаланган (тери аллергияси келтириб чиқармайди) пўлатдан ясалган бўлиб, таркибида 6 хил табиий элементлар мавжуд ва уларнинг хар бири алоҳида ҳусусиятга эга.  Браслет узунлиги: 21 см Браслетнинг эни: 9 мм

Узнать больше...